Szeretné az emberek viselkedését jobban megismerni, és az emberek viszonyulását könnyebben tolerálni? Nem olvasta még Szabó Margit kéziratát? A személyiség modell áttanulmányozásával szélesebb lesz a látóköre.

Napjainkban egyre nagyobb szükség van az önismeretre és az emberek ismeretére. A túlzsúfolt mindennapok forgatagában ajánlott időt szakítani az önképzésre. Sok olyan téma van, ami felkeltheti az érdeklődést, de ezek közül mindig aktuális a személyiség fejlődése.

Szabó Margit az ember és a környezete kapcsolatával foglalkozik, és sok oldalról világítja meg a témát. A személyiség modell megismerése segítséget nyújthat az önismerethez, az emberi kapcsolatok alakításához és javításához. Érdekes kérdéseket vet fel, és különböző összefüggésekre hívja fel a figyelmet.

Pszichológiai és természetfilozófiai kérdések egyaránt motiválták a kézirat készítőjét. Érdemes az írást elolvasni, és a szemléletes ábrákat megtekinteni. Elgondolkodtató a téma megközelítése, új információkat adhat az olvasónak, és további ismeretek megszerzésére ösztönöz.

A személyiség modell térbeli alapjai rész egészen a születéstől kezdve végig tárgyalja az ember fejlődését. A személyiség modell első dimenziójában a testi folyamatokról és a tevékenységekről kapunk információkat. A személyiség modell második dimenziója az érzelmi folyamatok és a viselkedés kapcsolatát értelmezi. A személyiség modell harmadik dimenziójában már szerepelnek a gondolkodási folyamatok és az értelem megnyilvánulásai.

A körülmények, a hatások szubjektív és objektív oldalával egyaránt foglalkozik az írás, komplex képet ad az élővilágról. Bővíthetjük az ismereteinket az egyedfejlődéssel és a törzsfejlődéssel kapcsolatban is, amelyek külön-külön óriási jelentőségű témák. Többet tudva a különböző tényezők befolyásoló erejéről, a személyiség fejlődéséről kiegyensúlyozottabb életet lehet élni.

Ha még nem olvasta Szabó Margit kéziratát, akkor keresse fel a www.szmszm.hu internetes oldalt, és ismerje meg! Sok információt kaphat az élővilág és a környezet kapcsolatáról, az emberi magatartást kiváltó okokról, és összességében a világról. Ha igyekszik az önismeretét fejleszteni, akkor hasznára válhat ez az írás. Ha pedig szeretne kérdést feltenni, írjon üzenetet a margitszabo559@gmail.com e-mail címre!